Re-integratie, loopbaanadvies en jobcoaching  + subsidies
 
Bel: 06-20020201

Ieder mens heeft zijn kwetsbaarheden of beperkingen. Het kan zijn dat deze in een bepaalde fase van je leven zwaarder zijn of wegen. Dat wil niet zeggen dat je daarmee aan de kant moet blijven staan. Blijven deelnemen aan de samenleving en volwaardig participeren is voor iedereen van belang. 

De ervaren coaches van Personal Werkcoach bieden ondersteuning bij re-integratie waarbij maatwerk het absolute sleutelwoord is. Personal Werkcoach is Noloc gecertificeerd en biedt de volgende diensten aan: 

- Participatie interventie
- Maatschappelijke deelname
- Begeleiding bij scholing
- Werkfit maken
- Naar Werk begeleiden
- Praktijkassesment
- Jobcoaching

Participatie interventie - 
Stap voor stap weer meedoen!
De reden voor het inzetten van het traject Participatie interventie kan erg verschillend zijn. Het is vooral een traject voor mensen die het gevoel hebben iets te willen veranderen in de persoonlijke situatie. 
Verandering omdat je het gevoel hebt dat je ‘wereld’ klein geworden is. Dat je meer in contact met anderen wilt komen. Dat je met ideeën voor verandering rondloopt of nog juist niet en daar toch iets mee wilt doen.

Een coach van Personal Werkcoach ondersteunt jou bij het onderzoeken van jouw wensen en mogelijkheden. Samen kijken we naar de mogelijkheden voor het nemen van de eerste voorzichtige stappen buiten de deur. Dat kan beginnen bij het maken van een wandeling tot het naar binnen stappen bij een wijkcentrum, de voedselbank, kringloopwinkel, het gemeentehuis of een participatiehuis. Eventueel kunnen we ook contact leggen met een lotgenotengroep, een vrijwilligers vacaturebank of vrijwilligersorganisatie. De coaches van Personal Werkcoach hebben een groot netwerk voor participatie.

Veel is mogelijk maar bovenal is het van belang dat het aansluit bij jouw ideeën, mogelijkheden en wensen. Nadat het gelukt is om er weer wat meer op uit te gaan blijft de coach nog enige tijd in contact. Samen zorgen we ervoor dat de gezette stap ook blijvend is en wellicht ben je wel toe aan een volgende stap. Samen met de contactpersoon bij UWV kunnen we dan mogelijk besluiten tot een vervolgtraject. 

Maatschappelijke deelnameHoe fijn is meedoen!
Bij het Bevorderen van Maatschappelijke Deelname is ‘meedoen’ het sleutelwoord. Maar meedoen is niet altijd eenvoudig. Wat heb je in het verleden gedaan? Wat zou je willen? Wat zou je nog kunnen? Misschien ben je onzeker, kun je het niet bedenken of heb je geen idee hoe dat werkt. Je hebt wel contacten in je omgeving en gaat er ook wel eens op uit, maar neemt nog niet structureel deel aan activiteiten buiten de deur.

Zo ben je bijvoorbeeld geen lid van een sportvereniging, je hebt nog geen activiteiten in het buurthuis of vrijwilligerswerk. Dit kan jezelf echter veel ontspanning, plezier en zingeving opleveren en je vergroot daarmee tevens je netwerk. Een bijdrage leveren aan de gemeenschap en onder de mensen zijn: meedoen is fijn.

Samen met je coach onderzoek je wat je wensen en mogelijkheden zijn en hoe je die kunt bereiken

Van daaruit maak je je eigen persoonlijke keuzes en bepalen we de richting waarin we gaan onderzoeken wat er mogelijk is. Stapsgewijs realiseren we jouw persoonlijke doelen. Nadat we de juiste stappen hebben kunnen zetten, blijft de coach nog enige tijd in contact. Samen zorgen we ervoor dat de gezette stap ook blijvend is en wellicht ben je wel toe aan een volgende stap. Samen met de contactpersoon bij UWV kunnen we dan mogelijk besluiten tot een vervolgtraject, bijvoorbeeld een WerkFit traject. 

Werkfit maken - Samen werken aan een plan voor jouw toekomst
Het Werkfit traject is erop gericht om fit te worden om aan het werk te gaan, wij van Personal Werkcoach ondersteunen je daarbij. Een uitgebreide kennismaking, daar begint een Werkfit traject bij Personal Werkcoach altijd mee. Samen met jou bepalen we de richting en de route.

We onderzoeken hoe bestaande kennis en vaardigheden nog uitvoerbaar en inzetbaar zijn en hoe deze aansluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Wat zijn mogelijke denkrichtingen voor wens- en kans beroepen? Wat is ervoor nodig om Werkfit te kunnen zijn voor een van deze beroepen? Welke aanvullende kennis en vaardigheden zijn noodzakelijk? We kijken naar je werknemersvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en je arbeidsmarktpositie.

Vervolgens stellen we in combinatie met de gegevens uit het UWV werkplan een re-integratieplan op. Het kan zijn dat je als gevolg van een lichamelijke of psychische beperking je oude beroep niet meer kunt uitoefenen. Maar wat kun je nog wel met je kennis en vaardigheden? Zijn daar passende beroepen voor of is bijvoorbeeld extra scholing nodig? Misschien is nog onduidelijk wat je aan kunt betreft je belastbaarheid. Dan kunnen we die in de praktijk testen in de vorm van een werkervaringsplaats. Of wil je wel in een hele andere richting gaan zoeken maar je weet nog niet welke?

We inventariseren welke keuzes er door jou te maken zijn, het is immers jouw toekomst!

Vervolgens formuleren we samen doelstellingen en een plan van aanpak. Er worden afspraken gemaakt t.a.v.de stappen die je gaat zetten. De coach van Personal Werkcoach kan je daarbij ondersteunen. Het doel is dat je aan het einde van het traject weer klaar bent om de stap naar werk te maken. Wij begeleiden je graag bij deze vervolgstap Naar Werk. Naast het inzichtelijk maken van jouw persoonlijke situatie en het formuleren van persoonlijke doelen, ondersteunen de coaches van Personal Werkcoach bij het uitvoeren van jouw plan voor de toekomst.

Zoals het werken aan persoonlijke presentatie, het vinden van de juiste contacten, het samen maken van een cv, werken aan je eigen netwerk en het inzetten van het uitgebreide netwerk. De ervaren coaches van Personal Werkcoach durven ruimte te nemen en te bieden. Samen vertrouwen op een proces maakt dat het eindresultaat voor jou ook duurzaam is. Dit komt ook tot uiting in een zeer hoge klanttevredenheid en een hoog aantal als ‘positief afgesloten’ beoordeelde trajecten. 
 

Naar werk begeleidenSamen vertrouwen op een proces en duurzaam resultaat
Het doel van het Naar Werk traject is het bieden van begeleiding naar een passende baan of het zelfstandig ondernemerschapNaast het inzichtelijk maken van jouw persoonlijke situatie en het formuleren van persoonlijke doelen, ondersteunen de deskundige coaches van Personal Werkcoach bij het uitvoeren van jouw plan voor de toekomst. 

Zoals het werken aan persoonlijke presentatie, opstellen van je CV, het vinden van de juiste contacten, schrijven van brieven en werken aan je eigen netwerk. Een re-integratietraject Naar werk volgt vaak na een Werkfit traject.

Wij helpen je bij het schrijven van sollicitatiebrieven, zoeken naar vacatures en netwerken. Netwerken als werkwoord en als vaardigheid wordt nadrukkelijk ingezet om (nog) niet gepubliceerde vacatures te vinden. Je wordt hierbij gecoacht in het aanboren, activeren en uitbreiden van je eigen netwerk. Veel vacatures worden immers vervuld via informele netwerken. Daarnaast beschikken de coaches van Personal Werkcoach over uitgebreide netwerken die ingezet worden bij het zoeken naar de juiste contacten en vacatures.

Ook wordt aandacht gegeven aan je persoonlijke presentatie. Zowel bij het aangaan van netwerkcontacten als bij het voeren van mogelijke sollicitatiegesprekken. Gesprekken worden geëvalueerd en mogelijke verbeterpunten worden geoefend voor een volgende keer. Hierbij kan het maken van een video-pitch of een presentatietraining tot de onderdelen behoren.

Zelfstandig ondernemer worden? 
Indien je als zelfstandig ondernemer wil starten dan word je begeleid door Personal Werkcoach. Als ontwikkelaar van vele projecten en (sociale) ondernemingen coacht Personal Werkcoach op ondernemersvaardigheden, onderzoeken van product-markt-combinaties, bedenken van marketingstrategie, het opstellen van een bedrijfsplan en het daadwerkelijk starten van je onderneming. Je moet dan wel echt de overtuiging hebben om te willen gaan ondernemen.

De ervaren coaches van Personal Werkcoach durven ruimte te nemen en te bieden. Samen vertrouwen op een proces maakt dat het eindresultaat voor jou ook duurzaam is. Dit komt tot uiting in een hoge klanttevredenheid en een hoog aantal als ‘positief afgesloten’ beoordeelde trajecten. 

Begeleiding bij scholing Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt!
Voor jou, de klant, is het (weer) volgen van scholing vaak lang geleden en zijn studievaardigheden minder goed aanwezig. Daarnaast zal voor beroepsscholing vaak ook een beroepspraktijk noodzakelijk zijn in de vorm van een stage, werkervaringsplaats of deeltijdbaan. Voor het vinden van die werkplek kun je rekenen op de ondersteuning van je coach en het uitgebreide netwerk van Personal Werkcoach

Begeleiding bij scholing is vaak een vervolg op een Werkfit re-integratietraject waarbij geconcludeerd is dat scholing noodzakelijk is voor een gewenst vervolg. De klant en de coach van Personal Werkcoach kennen elkaar vaak al en ook de richting waarin gewerkt wordt is duidelijk.

Na een (langere) periode uit het arbeidsproces te zijn geweest en vaak nog langere tijd niet volgen van een vorm van opleiding, is het lastig dit te structureren, plannen en organiseren. De coach van Personal Werkcoach ondersteunt jou hierbij. Enerzijds met een plan van aanpak maar ook door het bieden van structuur. Daarbij is de spreekwoordelijke 'stok achter de deur' van de coach ook een extra motivatie om het plan van aanpak te blijven volgen zoals is afgesproken.

Scholing lijkt voor velen een wondermiddel. In de praktijk blijkt het vaak nog niet zo eenvoudig en kun je onzeker worden over je eigen capaciteiten. Ook hier is de coach alert op en zal dit tijdig bespreekbaar maken. Het uiteindelijke doel van het traject Begeleiding bij Scholing is het positief afsluiten van het scholingstraject zodat jouw kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot zijn!

Jobcoaching
De jobcoach is jouw vertrouwenspersoon en in de eerste plaats je aanspreekpunt voor alles wat met je werk te maken heeft. Een jobcoach werkt samen met jou als werknemer maar is ook een aanspreekpunt voor jouw leidinggevende en/of werkgever. Het is erg belangrijk dat jij en je jobcoach vertrouwen in elkaar hebben 

We beginnen dan ook altijd met een uitgebreide kennismaking om te kijken of er een klik is tussen jou en de jobcoach van Personal Werkcoach. Een jobcoach kan je op veel verschillende onderdelen en manieren ondersteunen. Dat kan bij het daadwerkelijk inwerken, evalueren van je werkzaamheden, werkroosters, je ontwikkelingsmogelijkheden binnen het bedrijf en het bespreken van bijvoorbeeld je contract.

Je coach kan je helpen bij het samenwerken met je collega’s of iets bespreekbaar maken bij je leidinggevende. Misschien heb je wel een goed idee of iets ter verbetering op het werk en zoek je een manier om dat idee te delen. Je kunt het bespreken met je jobcoach en samen bedenken hoe je met zaken om kunt gaan. Ook kan de jobcoach je ondersteunen bij zaken als interne opleiding, alles wat speelt rond inkomen en UWV of persoonlijke zaken zoals je woonsituatie. 
De jobcoaching is altijd afgestemd op jouw wensen en die van de werkgever. Personal Werkcoach is een door het UWV erkende jobcoachorganisatie.

1e spoor re-integratie
Ben je langer dan zes weken ziek en ziet het er niet naar uit dat je je werk op korte termijn kunt hervatten? Dan kan je werkgever gedurende het eerste jaar van jouw ziekmelding een re-integratiecoach van Personal Werkcoach inschakelen voor een zogenaamd 1e spoor re-integratietraject. Tijdens dit traject wordt onderzocht of je kunt terugkeren in je laatste functie. Hiervoor wordt door de re-integratiecoach van Personal Werkcoach samen met jou en je werkgever een plan van aanpak opgesteld. In dit plan van aanpak worden de doelen en de te zetten stappen beschreven. De uitvoering van dit plan wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Is terugkeer naar je functie en werkplek niet meer mogelijk? Dan onderzoeken we of er andere functies binnen het bedrijf zijn waar jij eventueel zou kunnen werken.

Lukt het niet om bij je huidige werkgever passend werk te vinden, dan gaat de werkgever samen met jou op zoek naar passend werk bij een andere werkgever. Dit proces wordt het 2e spoor re-integratietraject genoemd.  

2e spoor re-integratie
Personal Werkcoach helpt je bij het vinden van een nieuwe richting. 
Het kan zijn dat je als gevolg van een lichamelijke of psychische beperking je oude beroep niet meer kunt uitoefenen, maar wat kun je nog wel met je kennis en vaardigheden? Zijn daar passende beroepen voor of is bijvoorbeeld extra scholing nodig? Tijdens het tweede jaar van ziekte is de werkgever verplicht een 2e spoor re-integratietraject in te zetten. Tijdens dit traject onderzoeken we wat je mogelijkheden zijn voor passend werk buiten het eigen bedrijf. Misschien is nog niet duidelijk wat je aan kunt betreft je belastbaarheid. Dit kunnen we dan in de praktijk testen in de vorm van een werkervaringsplaats. Of wil je wel in een hele andere richting gaan zoeken maar heb je nog geen idee welke richting of beroep. Personal Werkcoach helpt je bij het in beeld brengen van jouw arbeidsmarktpositie

Samen onderzoeken we hoe jouw bestaande kennis en vaardigheden nog uitvoerbaar en inzetbaar zijn en hoe deze aansluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Wat zijn voor jou mogelijke denkrichtingen voor wens- en kansberoepen? Wat is ervoor nodig om voor deze beroepen in aanmerking te kunnen komen? Welke aanvullende kennis en vaardigheden zijn noodzakelijk? Naast het inzichtelijk maken van jouw persoonlijke situatie en het formuleren van persoonlijke doelen, ondersteunen de deskundige coaches van Personal Werkcoach bij het uitvoeren van jouw plan voor de toekomst. Zoals het werken aan persoonlijke presentatie, opstellen van je CV, het vinden van de juiste contacten, schrijven van brieven en het werken aan je eigen netwerk. 

Begeleiding werknemers in loondienst Zorgen voor een WIA proof dossier
Is jouw lichamelijke of psychische beperking van dien aard dat je niet meer volledig aan het werk kunt? In deze situatie hoeft je werkgever na twee jaar je loon niet meer door te betalen en kun je een WIA- uitkering aanvragen. Een keuringsarts van het UWV zal vaststellen in welke mate je lichamelijk of psychisch beperkt bent. Een arbeidsdeskundige van het UWV bepaalt vervolgens in hoeverre je nog in staat bent je oorspronkelijke of vergelijkbare functies uit te voeren en of je dus in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Als je een WIA aanvraag gaat doen moeten jij en je werkgever een dossier aanleveren. Dit dossier moet aan de wettelijke eisen van de wet Poortwachter voldoen.

Dat betekent dat alle verplichte stappen gezet moeten zijn en dat deze zijn vastgelegd in plannen van aanpak en evaluaties. Dit is erg belangrijk: zonder een volledig dossier neemt UWV je aanvraag niet in behandeling. De re-integratiecoach van Personal Werkcoach kan zorgdragen voor het casemanagement en bewaakt alle te nemen stappen en zorgt dat het dossier volledig WIA-proof is. Zo komen jij en je werkgever niet voor onaangename verrassingen te staan.

Personeelszaken goed geregeld met een HR-manager van Personal Werkcoach
Verzuimbegeleiding, arbeidscontracten nalopen, functioneringsgesprekken voeren en vastleggen, verzuimverzekering en arbodienst, certificeringen controleren, bedrijfsreglementen opstellen of actualiseren…Was dat het idee toen je ondernemer werd?

Toch vragen tal van zaken je aandacht. Te midden van alle drukte is het heel belangrijk dat je HR-zaken goed op orde zijn. Dat je alles goed regelt voor je personeel en het bedrijf. Zo ben je berekend op situaties die zich mogelijk kunnen voordoen, zoals een langdurig zieke medewerker, een bedrijfsongeval of ontslag. Het is ook belangrijk dat je persoonsdossiers opbouwt van zaken die hebben plaatsgevonden. Zo zorg je goed voor je bedrijf en de medewerkers. En voorkom je mogelijke langdurige procedures met grote financiële consequenties.

Personal Werkcoach biedt HR-management waarmee je voor een vast maandbedrag verzekerd bent van een gedegen HR-beleid. Up-to-date personeelsdossiers en het volgen van de juiste protocollen die samengaan met jouw werkgeversverantwoordelijkheid. Wij zorgen ervoor dat subsidies worden aangevraagd en ook daadwerkelijk aan jou ten goede komen. Je bespaart op hoge accountantskosten voor bijvoorbeeld het opstellen van een arbeidscontract of een bedrijfsreglement. De ondersteuning van Personal Werkcoach is op deze manier snel terugverdiend én je beschikt over een complete HR-dienstverlening. Meer weten over onze HR-dienstverlening op maat? Wij informeren je graag vrijblijvend over de mogelijkheden!

Outplacement - De kortste weg van werk naar werk
Er kan een situatie ontstaan waarin voor een of meerdere medewerkers geen ruimte meer is in de organisatie. Vanwege een reorganisatie, inkrimping, koerswijziging of om andere redenen. Personal Werkcoach ondersteunt uw medewerkers met een goede transitie. Ons doel: de kortste weg van werk naar werk. Hebt u een of meer medewerkers die een andere werkplek moeten zoeken? Personal Werkcoach begeleidt medewerkers op een constructieve manier naar nieuw werk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Casemanagement - 1e en 2e spoor re-integratiebegeleiding bij langdurige ziekte van medewerkers
Tijdens het eerste jaar van ziekte (1e spoor) dient de juiste inzet plaats te vinden om de werknemer weer zo spoedig mogelijk op het werk te laten functioneren. Naast het zetten van de juiste stappen en begeleiding van het proces van re-integreren moet ook de verslaglegging het Arbo-dossier voldoen aan de eisen van de wet Poortwachter. Met de inzet van een Casemanager van Personal Werkcoach ben je voorzien van een goede begeleider van dit proces en gegarandeerd van een compleet dossier.

Tijdens het tweede jaar van ziekte dient onderzocht te worden of de werknemer te re-integreren is naar een functie buiten de eigen organisatie (2e spoor). Hiervoor dient door de werkgever een extern re-integratiebedrijf ingeschakeld te worden. De ervaren coaches van Personal Werkcoach zetten uiteraard de benodigde kennis, kunde en netwerken in om dit te realiseren. We ondersteunen bij het uitvoeren van een plan voor de toekomst en streven naar een duurzaam eindresultaat voor werknemer en werkgever. 

Casemanagement: zorgen voor een WIA-proof dossier
Bij blijvende arbeidsongeschiktheid eindigt na twee jaar de loondoorbetalingsverplichting. Wel dien je als werkgever een compleet WIA-dossier over te dragen aan de werknemer en het UWV. Dit dossier moet aan de eisen van de wet Poortwachter voldoen. De re-integratiecoach van Personal Werkcoach zorgt tevens voor de vastlegging van benodigde rapportages en evaluaties voor dit WIA-dossier. Personal Werkcoach draagt zorg voor het volledige casemanagement, bewaakt alle te nemen stappen en zorgt dat het dossier volledig WIA-proof is. 

 

 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn